Now showing items 1-2 of 2

  • Přístřešek v areálu parku 

    Svršek, Josef
    Tématem této diplomové práce je návrh nosné konstrukce přístřešku v parku města Hranice na Moravě. Nosná konstrukce je navržena z dřevěných lepených lamelových nosníků pevnostní třídy GL24h. Jedná se konstrukci tvaru kopule, ...
  • Technické muzeum v Olomouci 

    Gelová, Michaela
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce vícepodlažní budovy technického muzea v Olomouci. Jedná se o dřevostavbu z lepeného lamelového dřeva o pevnostech Gl24h a Gl32h. Jde o komplex šesti na sebe navazujících ...