Now showing items 1-7 of 7

 • Ocelová konstrukce sportovní haly 

  Vaněček, Milan
  Cílem diplomové práce je navrhnout ocelovou konstrukci sportovní haly. Objekt se nachází v Jihlavě. Rozměry a dispozice vycházely ze zadání diplomové práce, kde byly dány rozměry objektu 40m x 60m, výška konstrukce 15m. ...
 • Penzion pro seniory s pečovatelskou službou 

  Matějíčková, Veronika
  Navržený penzion pro seniory s pečovatelskou službou je situován do obce Měřín. Jedná se o zděný, nepodsklepený,dvoupodlažní objekt ze systému POROTHERM. Základové pasy jsou z prostého betonu. Zastřešení je řešeno ...
 • Pérovna Kunvald, řešení technologické etapy hrubá vrchní stavba. 

  Madarászová, Daniela
  Bakalářská práce zpracovává dvě technologické etapy hrubé vrchní stavby Pérovny v Kunvaldě, Kunvaldská a.s. Stavba se skládá ze dvou částí: várobní a administrativní. Objekt se nachází mimo obec a bude využíván celoročně. ...
 • Rekonstrukce restaurace s nástavbou ubytovacích prostor 

  Jun, Martin
  Diplomová práce "Rekonstrukce restaurace s nástavbou ubytovacích prostor" je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby dle platných předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ...
 • Stanice lanové dráhy Vranča-Kohútka 

  Pelc, Norbert
  Bakalářská práce se zabývá variantním návrhem nosné konstrukce spodní nástupní stanice lanové dráhy v obci Vranča ve Zlínském kraji. Konstrukce je navržena nad obdélníkovým půdorysem o rozměrech 22x28 m. Materiálové řešení ...
 • Stavebně technologický projekt bytového domu v Liberci 

  Plachý, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá vybranými etapami ve výstavbě bytového domu Komenského v Liberci, konkrétně jeho založení a navazující etapu horní hrubé stavby – monolitického železobetonového skeletu. Situačně je stavba ...
 • Zastřešení víceúčelové haly v Lipníku 

  Gelová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nosné konstrukce zastřešení víceúčelové haly v Lipníku v různých materiálových variantách – dřevo, ocel. Příčnou vazbou jsou dvoukloubové / trojkloubové , příhradové / plnostěnné ...