Now showing items 1-7 of 7

 • Analyzátor vodného roztoku 

  Jeřábek, Lukáš
  Předkládaná práce se zabývá problematikou detekce chloru, měřením pH, atmosférického tlaku a teploty. Základním zaměřením práce je nastudování dané problematiky, volba vhodných senzorů a metod pro detekci, sestavení schématu ...
 • Detekce rohů v obraze 

  Hýna, Petr
  Detekce rohů je důležitá z hlediska získání podmnožiny bodů z množiny všech bodů obrazu, podle které lze následně zkoumat vztahy mezi obrazy. Zkoumání takových vztahů je pak méně časově a paměťově náročné. Tato práce se ...
 • Detekce slabin v počítačových sítích 

  Šuhaj, Peter
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou vybraných sieťových protokolov, zistením ich slabín, návrhom a implementáciou nástroja pre ich detekciu. Príkladom slabiny je použitie nešifrovanej komunikácie. V prvom rade sú naštudované ...
 • Indikátor bouřek 

  Studený, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je teoretický rozbor bouřek, blesků a jejich detekcí. Teoretický popis poté postupně přechází k navržení vlastního detektoru. Detektor bude pracovat tak, že při bleskové aktivitě zachytí impulzy, ...
 • Rozpoznávání zoubkování poštovních známek 

  Koníček, Vladimír
  Zoubkování poštovních známek slouží k oddělování jednotlivých známek z archu. Existuje několik rozměrů a druhů zoubkování, podle nichž je možno poštovní známky nejen oceňovat, ale také je podle nich možno určovat pravost ...
 • Rozpoznávání zoubkování poštovních známek 

  Koníček, Vladimír
  Rozpoznávání zoubkování poštovních známek je důležitým faktorem při posuzování pravosti poštovní známky. Typ a rozměr zoubkování mají výrazný vliv na cenu poštovní známky. Tato práce se zabývá navrhem detektoru zoubkování ...
 • Senzory plynů, jejich konstrukce a testování 

  Zbožínek, Štěpán
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá senzory plynů, jejich konstrukcí a metodami testování. V úvodní části je stručně popsána problematika detekce plynů. Jsou zde uvedeny běžné principy, konstrukce, příklady možných ...