Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce klíčových slov v řečových signálech 

    Pfeifer, Václav
    Systémy pro zpracování řečových signálů jsou vyvíjeny již delší dobu, ale až s nástupem výkonných výpočetních systémů se začalo s integrací těchto systémů do praxe. Tato disertační práce se zabývá návrhem systému pro detekci ...