Now showing items 1-5 of 5

 • Detekce síťových anomálií založená na PCA 

  Krobot, Pavel
  Tato práce se zabývá detekcí anomálií v počítačových sítích. Konkrétní metoda, jež bude dále popsána, je založena na analýze hlavních komponent. V rámci této práce byl studován původní návrh této metody a jeho další dvě ...
 • Honeypot pro protokol LoRaWAN 

  Zhukova, Viktoriia
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá technologií LoRaWAN, popisuje komunikaci v síti. Věnuje se bezpečnosti LoRaWAN sítě a popisuje zranitelnosti a mitigační opatření. Druhá polovina teoretické části je zaměřena ...
 • Honeypot: Nástroj v boji proti malware 

  Karger, David
  Tato bakalářská práce se zabývá nasazením honeypotu pro boj s malwarem. Cílem bylo nastudování problematiky honeypotů a jejich použití při detekci a analýze malware. První část je věnována malware, jeho historii a jednotlivým ...
 • Webové rozhraní pro systém detekce síťových anomálií 

  Sládek, Petr
  Úkolem této bakalářské práce je vytvořit webové rozhraní pro systém detekce síťových anomálií s názvem HostStats. Jeho úkolem je umožnit uživateli efektivně pracovat s daty a statistikami, které systém poskytuje. Webové ...
 • Zabezpečení datové sítě s využitím NetFlow dat 

  Czudek, Marek
  Tato práce se zabývá možností lepšího zabezpečení datové sítě na základě NetFlow protokolu. Konkrétně se jedná o detekci síťového skenování na  základě předem daných pravidel vyhledávání této anomálie v NetFlow  datech. ...