Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza telefonního hovoru mezi dvěma lidmi 

    Herceková, Monika
    Tato práce se zabýva analýzou telefonního hovoru mezi dvěma lidmi. Popisuje možné projevy řeči a ticha v nahrávce a zdůvodňuje kritéria pro vyslechnutí si nahrávky. V práci je navrhnutý a implementovaný prototyp aplikace ...
  • Voice Activity Detection 

    Ent, Petr
    Práce pojednává o využití support vector machines v detekci řečové aktivity. V první části jsou zkoumány různé druhy příznaků, jejich extrakce a zpracování a je nalezena jejich optimální kombinace, která podává nejlepší ...