Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza záznamu palubní kamery automobilu 

  Kadeřábek, Jan
  Práce se zabývá analýzou záznamu palubní kamery automobilu. Při zpracování záznamů probíhá detekce zákazových dopravních značek, následná klasifikace konkrétního typu dopravní značky a případné určení hodnoty rychlostního ...
 • Detekce a rozpoznání dopravních značek v obraze 

  Vránsky, Radovan
  Tato bakalářská práce se zabývá různými metodami detekce a rozpoznání dopravních značek v obraze. V úvodě jsou různé z těchto metod popsané a je ukázané jejich využití v praxi. V další části je podrobně popsaná implementace ...
 • Návrh detektoru dopravních značek pomocí metod zpracování obrazu 

  Šmíd, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem detektoru dopravních značek pomocí metod zpracování obrazu. K tomu je využita knihovna OpenCV pro práci s obrazem v programovacím jazyce Python. První část se zabývá rešerší o používaných ...
 • Příprava trénovacích dat pomocí generativních neuronových sítí 

  Ševčík, Pavel
  Cílem této práce byla příprava trénovací datové sady pro detekci dopravních značek pomocí generativních neuronových sítí. V řešení byla použita upravená architektura U-Net a bylo experimentováno s aplikací stylů pomocí ...
 • SMART CAR: detekce dopravních značek 

  Brzoza, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá známými postupy detekce dopravních značek ve video sekvenci. Z úvodu se věnuje jejich popsání a vytyčení hlavních výhod a nevýhod s ohledem na rychlost zpracování a přesnosti detekce. V ...