Now showing items 1-8 of 8

 • Detekce ochranných pomůcek v obrazovém signálu 

  Burdík, Vojtěch
  Tato práce se věnuje poměrně novému počítačovému oboru – počítačovému vidění. Zaměřuje se na rozpoznávání osob, určení polohy a detekce barvy oděvu umístěné na osobě. Cílem práce je sestavit algoritmus, který bude schopen ...
 • Detekce osob v obraze pomocí Raspberry Pi 

  Svoboda, Lukáš
  Tato práce se zabývá detekcí osob v obraze pomocí kamerových zařízení s důrazem na využití minipočítače Raspberry Pi. Byly vytvořeny algoritmy zpracovávající obrazová data a schopné rozlišit, zda se jedná o příchozí nebo ...
 • Detekce pohybujících se objektů ve video sekvenci 

  Havelka, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou rozpoznávání a detekce objektů a osob ve video sekvenci i ve statickém obraze. Navržená aplikace využívá kombinaci detekce pohybu pomocí background modelu, rozpoznání osob pomocí histogramů ...
 • Mapování pohybu osob stacionární kamerou 

  Bartl, Vojtěch
  Cílem této práce je získat informace o pohybu osob ve scéně ze záznamu ze stacionární kamery. Byl navržen postup, jak detekovat výjimečné události ve scéně. Výjimečné události mohou být rychle se pohybující osoby nebo osoby ...
 • Mapování trajektorií pohybu chodců v záznamu pořízeným dronem 

  Šťastný, Filip
  Tato práce se zabývá detekcí chodců ve videozáznamu pořízeném dronem pomocí neuronových sítí. Pro sledované osoby poté řeší určování jejich GPS souřadnic na základě aproximace jejich pozice s využitím nadmořské výšky ...
 • Odhad výšky osob zaznamenaných na videu 

  Jelen, Vilém
  Cílem této práce je vytvořit aplikaci detekující osoby a provádějící odhad jejich výšky z videozáznamu. Ve stěžejní části práce jsem představil bezpečnostní kamery a metody zpracování obrazu vhodné pro detekci a klasifikaci ...
 • Počítání průchodů osob dveřmi s využitím stacionární kamery 

  Tichý, Ľuboš
  Tato bakalářská práce se zabývá počítáním lidí, kteří procházejí dveřmi. To může být využito v případě, když chceme vědět, kolik osob se nachází ve sledované místnosti. První část je opis existujících metod počítání lidí ...
 • Zpracování radarového signálu a fúze informací 

  Reich, Bořek
  Tato práce zkoumá možnosti fúze milimetrového radaru a kamery. Navrhuje vhodný postup a využití těchto senzorů za účelem detekce objektů, především se pak zaměřuje na vyhledávání osob a stanovení jejich vzdálenosti od ...