Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce a rozpoznání registrační značky z fotografie 

    Janíček, Kryštof
    Tato práce se zabývá návrhem a vývojem systému pro detekci a rozpoznání registrační značky vozidla. Tento systém je rozdělen na tři části, kterými jsou detekce registrační značky, segmentace znaků a rozpoznání znaků. Pro ...
  • Re-identifikace vozidla pomocí rozpoznání jeho registrační značky 

    Špaňhel, Jakub
    Tato práce se zabývá návrhem algoritmů detekce a rozpoznání registrační značky vozidla, které by byly použitelné pro re-identifikaci vozidla v obraze, a vytvořením jednoduchého systému analýzy dopravy. Byly navrženy a ...