Now showing items 1-1 of 1

  • Automatické zpracování ručně opravených testů 

    Pelantová, Lucie
    Cílem této bakalářské práce je hromadné zpracování ručně opravených testů. Podstatou řešení tohoto problému je detekce tabulky. Struktura tabulky je nalezena nejprvne na vzorové straně a následně je vyhledávána ve ...