Now showing items 1-3 of 3

 • Počítačová analýza sportovních zápasů 

  Židlík, Pavel
  Tato práce se zabývá možností rychlé analýzy fotbalového utkání z audio složky záznamu s možností využití některých metod také pro jiná než fotbalová utkání. Při úvodním zamyšlení bylo zaměřeno na detekci hvizdu píšťalky. ...
 • Převod not jednohlasé melodie ze zvukového signálu do protokolu MIDI 

  Krupička, Jan
  Úkolem diplomové práce je porovnat možnosti detekce frekvence základního tónu v jednohlasé melodii. V práci je uveden přehled detekčních metod vycházejících z metod pro detekci základního tónu řeči. Tyto metody využívají ...
 • Převod zvuku do MIDI formátu 

  Pleva, Pavel
  Práce se zabývá možnostmi převodu jednoduchého hudebního signálu do MIDI formátu. Obsahuje stručné uvedení do vybraných částí standardu MIDI, které jsou pro tuto problematiku důležité. Dále jsou probrány charakteristicé ...