Now showing items 1-2 of 2

  • Automatizovaná detekce zranitelnosti webových aplikací 

    Koláček, František
    Tato práce si dává za cíl analyzovat a porovnat implementaci již existujících open source scannerů webových zranitelností ( pomocí nástrojů Wivet a Wavsep ) a na základě této analýzy navrhnout a implementovat efektivnější ...
  • Honeypot: Nástroj v boji proti malware 

    Karger, David
    Tato bakalářská práce se zabývá nasazením honeypotu pro boj s malwarem. Cílem bylo nastudování problematiky honeypotů a jejich použití při detekci a analýze malware. První část je věnována malware, jeho historii a jednotlivým ...