Now showing items 1-20 of 28

 • Automatická detekce výpadku ve vrstvě nervových vláken 

  Václavek, Martin
  Práca je zameraná na detekciu výpadkov vo vrstve nervových vlákien na farebných snímkoch očnej sietnice vyhotovených fundus kamerou. Popisuje jednotlivé objekty sietnice, optický disk, žltú škvrnu, a cievne riečište. ...
 • Automatizovaná detekce ofenzivního jazyka a nenávistných projevů v přirozeném jazyce 

  Štajerová, Alžbeta
  Táto práca sa zaoberá fenoménom nenávistných prejavov a ofenzívneho jazyka, ich definíciami a detekciou. Popisuje metódy doterajšieho riešenia detekcie. Zhodnocuje dostupné dátové sady využiteľné pri trénovaní modelov ...
 • Detekce a lokalizace dopravních značek 

  Kudláč, Ondrej
  Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť jednoduchý systém pre detekciu a lokalizáciu dopravného značenia v obraze s využitím už existujúcich riešení. Detekcia značiek prebieha na základe ich tvarov a lokalizácia ...
 • Detekce a rozpoznání projevů onemocnění diabetes na sítnici lidského oka 

  Jausch, Andrej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom algoritmov pre rozpoznávanie prejavov diabetes na snímke sietnice ľudského oka. Diabetická retinopatia patrí medzi najčastejšie ochorenia postihujúce sietnicu a jej následky vedú k ...
 • Detekce a segmentace lumbálních obratlů v 3D CT datech 

  Nemček, Jakub
  Práca sa zaoberá detekciou a segmentáciou lumbálnych stavcov v CT obrazových dátach. Popísaná detekčná metóda je založená na používaní natrénovaného SVM klasifikátora a histogramoch orientovaných gradientov ako obrazových ...
 • Detekce anatomicky význačných bodů v CT snímcích hlavy 

  Krajčiová, Alexandra
  Manuálna detekcia anatomicky význačných bodov z CT snímok hlavy je časovo náročná úloha, náchylná na chyby pozorovateľa. Presnosť tejto detekcie navyše koreluje s kvalitou obrazu. Cieľom tejto práce je vytvorenie algoritmu, ...
 • Detekce bezpečnostních incidentů v Bluetooth sítích 

  Bárteček, Bronislav
  Cieľom tejto bakalárskej práce je detekovať bezpečnostné incidenty v Bluetooth Low Energy (BLE) sieťach. Bolo potrebné vytvoriť nástroj, ktorý by odhalil bezpečnostné problémy v zariadeniach a monitoroval aktivitu zariadení ...
 • Detekce intrakraniálních hemoragií v CT snímcích hlavy 

  Nemček, Jakub
  Práca sa zaoberá detekciou intrakraniálnych hemoragií a určením ich typov v CT snímkach hlavy. Popísaná metóda detekcie hemoragií je založená na využití série klasifikátorov prítomnosti a typu hemoragie v 2D CT rezoch z ...
 • Detekce kybernetických útoků v lokálních sítích 

  Sasák, Libor
  Táto bakalárska práca sa zaoberá detekciou útokov v lokálnej sieti a využitím open source nástrojov na tento účel. V prvej kapitole je pojednávané o kybernetických útokoch ako takých vrátane príkladov konkrétnych útokov. ...
 • Detekce objektů pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Paníček, Andrej
  Táto práca sa zaoberá detekciou objektov pomocou hlbokých neurónových sietí. V rámci riešenia som upravil, implementoval a natrénoval dobre známy model kaskádových neuró- nových sietí MTCNN tak aby dokázal vykonávať detekciu ...
 • Detekce ohně a kouře z obrazového signálu 

  Ďuriš, Denis
  Táto diplomová práca sa zaoberá detekciou ohňa a dymu z obrazového signálu. Riešenie práce využíva kombináciu konvolučnej a rekurentnej neurónovej siete. Vo výsledných modeloch strojového učenia sú využité inception moduly ...
 • Detekce podvodných výstupních uzlů sítě Tor 

  Firc, Anton
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je štúdium a implementácia systému pre detekciu podvodných výstupných uzlov siete Tor. Práca obsahuje informácie o už existujúcich riešeniach pre detekciu podvodných výstupných uzlov ...
 • Detekce pojistných podvodů 

  Minár, Tomáš
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou odhaľovania potenciálnych podvodných poistných udalostí s využitím Business Intelligence (BI) a jeho praktickou aplikáciou na reálne dáta povinného zmluvného a havarijného poistenia. ...
 • Detekce provozu protokolu BitTorrent 

  Florek, Daniel
  Táto práca sa zaoberá detekciou BitTorrentovej komunikácie uloženej v súbore formátu pcap. Navrhol a implementoval som program, ktorý dokáže komunikáciu detekovať primárne na základe hĺbkovej analýzy paketov, ktorej výsledky ...
 • Detekce seedboxů v síti BitTorrent 

  Grnáč, Martin
  Bakalárska práca sa venuje problematike sledovania a detekcie seedboxov v sieti BitTorrent za pomoci technológie netflow. V teoretickej časti je predstavená a popísaná architektúra P2P, základy a kľúčové pojmy architektúry ...
 • Detekce zavření komorových vrat pro elektronový skenovací mikroskop 

  Obšitník, Michal
  Cieľom tejto práce je navrhnúť vhodný senzor na detekciu polohy komorových dvier u elektrónového skenovacieho mikroskopu pri zmene tlaku vo vákuovej komore a k vybranému senzoru zostaviť riadiaci program. Detekovaný pohyb ...
 • Detekce zbraní ve 2D obrazu 

  Demčák, Ján
  Táto bakalárska práca sa zaoberá detekciou zbraní v 2D obraze. V teoretickej časti bol zadefinovaný pojem zbraň, uviedli sme možnosti detekcie zbrane v obraze s použitím klasických metód a s využitím hlbokých neurónových ...
 • Detekce zranitelnosti ze souboru Blueborne 

  Janček, Matej
  Táto práca sa zaoberá tvorbou automatickej metódy na detekciu Blueborne zraniteľností v Android zariadeniach. V riešení bola použitá metóda, ktorej základné fungovanie je z vyvolania pretečenia pamäti na zariadení. Následne ...
 • Detekce, lokalizace a určení plochy chronických ran 

  Gulán, Filip
  Cieľom tejto diplomovej práce je návrh a realizácia multiplatformnej aplikácie pre detekciu, lokalizáciu a určenie plochy chronických rán. Aplikácia má za úlohu pomáhať zdravotným sestrám, doktorom a ošetrovateľom sledovať ...
 • Extrakce a klasifikace síňové aktivity z intrakardiálních elektrogramů 

  Vicianová, Jana
  Práca sa zaoberá problematikou detekcie aktivity siení využitím intrakardiálnych záznamov. V úvodnej časti sú popísané jednotlivé supraventrikulárne tachykardie s príkladmi ich prejavov v EKG záznamoch. V praktickej časti ...