Now showing items 1-14 of 14

 • Anonymizace videa 

  Mokrý, Martin
  Cieľom tejto práce je navrhnutie a vytvorenie automatického systému pre anonymizáciu videí. Tento systém na svoju činnosť využíva rôzne detektory objektov v obraze a taktiež aj aktívne sledovanie takto zdetekovaných objektov. ...
 • Aplikace pro zpracování obrazu na platformě Android 

  Kiac, Martin
  Táto práca sa zaoberá problematikou spracovania obrazu a detekciou predom definovaných objektov z kamery daného zariadenie na platforme Android. Na spracovanie obrazu sú v práci použité nástroje a metódy z knižnice OpenCV. ...
 • Detekce objektů 

  Baáš, Filip
  Táto bakalárska práca sa zaoberá detekciou tvarovo nemenných objektov na snímkach. Pre detekciu je využitý algoritmus hranového vzdialenostného párovania, ktorý je na tieto účely stavaný. Prvá časť tejto práce je určená ...
 • Detekce palných zbraní v obrazu 

  Debnár, Pavol
  Táto práca sa zaoberá detekciou palných zbraní v obraze. V teoretickej časti je najprv definovaný pojem palná zbraň a potom sú uvedené typy palných zbraní. Nasleduje vysvetlenie obrazového šumu, ktorý môže do značnej miery ...
 • Detekce ruky uživatele v hloubkových datech 

  Malík, Pavol
  Cieľom tejto práce je detekovať ruku užívateľa nad interaktívnym stolom a zobraziť jej pozíciu voči stolu. Na vypracovanie bol zvolený prístup pomocou hĺbkových dát, použitím senzora Kinect. Detekcia je realizovaná použitím ...
 • Inteligentní termokamera s detekci narušitele 

  Mysza, Róbert
  Technológia termovízie začína byť čoraz viac rozšírenou a používanou v monitorovacích a bezpečnostných aplikáciach. Táto práca rozoberá jej využitie na detekciu objektov a popisuje metódy a algoritmy k tomu uplatniteľné. ...
 • Konvoluční neuronové sítě pro detekci objektů v medicínských obrazech 

  Koščová, Zuzana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá konvolučnými neurónovými sieťami (CNN) pre detekciu objektov v medicínskych obrazoch. Pre lepšie pochopenie problematiky sú najprv popísané umelé neurónové siete a CNN všeobecne, neskôr sú ...
 • Lokalizace pozemního robota ve vnitřním prostředí 

  Sýkora, Tomáš
  Cieľom tohto projektu bolo vytvoriť softvér pre autonómneho pozemného robota, ktorý bude schopný navigovať sa vo vnútornom prostredí a detekovať a rozpoznávať objekty na svojej ceste. Dôležitou podmienkou, ktorú musel ...
 • Mobilní aplikace využívající hlubokých konvolučních neuronových sítí 

  Poliak, Sebastián
  Táto práca popisuje proces tvorby mobilnej aplikácie, ktorá využíva hlboké konvolučné neurónové siete. Proces začína predstavením hlavnej myšlienky, po ktorej nasleduje produktový a technický návrh, implementácia a ...
 • Sledování pohyblivých objektů ve videu 

  Folenta, Ján
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou detekcie, sledovania a počítania vozidiel pohybujúcich v jednotlivých smeroch vo videu. Pre riešenie problému sú využité moderné techniky detekcie a sledovania objektov ...
 • Sledování pohybu míče ve videu 

  Motlík, Matúš
  Táto diplomová práca sa zaoberá automatickou detekciou a sledovaním futbalovej lopty v zázname športového stretnutia. Na základe predstavených techník zameraných na sledovanie malých objektov vo vysokom rozlíšení sú navrhnuté ...
 • Využití GPU pro algoritmy grafiky a zpracování obrazu 

  Jošth, Radovan
  Táto práca popisuje niekoľko vybraných algoritmov, ktoré boli primárne vyvinuté pre CPU procesory, avšak vzhľadom k vysokému dopytu po ich vylepšeniach sme sa rozhodli ich využiť v prospech GPGPU (procesorov grafického ...
 • Využití moderních metod zpracování obrazu při kontrole laboratorních procesů 

  Kiac, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou spracovania obrazu a detekciou špecifických objektov na mobilnej platforme Android. Hlavným cieľom práce bolo navrhnúť a následne realizovať mobilnú aplikáciu pre operačný systém ...
 • Základy detekce osob v obrazu pomocí metod strojového učení 

  Lučanský, Peter
  Táto Bakalárska práce sa zaoberá významnou problematikou v oblasti počítačového videnia, ktorou je detekcia osôb/chodcov v obraze, za pomoci metod strojového učenia, spolu s jej možným využitím, vývojom a vysvetlením ...