Now showing items 1-1 of 1

  • Predikce replikačního počátku v prokaryotních genomech 

    Lebó, Marko
    Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou detekcie replikačných počiatkov (oriC) v genómoch prokaryotických organizmov. Popisuje rozdiely v procesoch iniciácie replikácie u organizmov dvoch domén prokaryotických ...