Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza dlouhodobých elektrokardiografických záznamů 

    Vojtíšek, Jiří
    Tato práce se zabývá analýzou dlouhodobého záznamu EKG pomocí zobrazení variability srdečního rytmu. Práce také popisuje anatomii a elektrofyziologii srdce a vzniku průběh EKG křivky. K získání výkonového spektra, kterým ...