Now showing items 1-1 of 1

  • Systém vyhodnocování pro stopový detektor v pevné fázi 

    Galbavý, Juraj
    Cieľom tejto práce je navrhnúť algoritmus pre automatické spočítanie stôp na snímkach z detektoru stôp v pevnej fázi vyrobeného z polyméru CR-39. Stopy sú produkované alfa časticami. Chemicky vyleptaný detektor je snímkovaný ...