Now showing items 1-2 of 2

  • Analogový univerzální oscilátor s transadmitančními zesilovači 

    Kus, Václav
    Úkolem této diplomové práce je navrhnout analogový univerzální oscilátor s transadmitančními zesilovači. Pro studování chaotického chování dynamických systémů mohou být použity systémy třídy C. Jako vhodná cesta k modelování ...
  • Systém řízení zásob 

    Reif, Luděk
    Tato diplomová práce se zabývá charakteristikou a implementací systémů řízení zásob. Teoretická část obsahuje jednotlivé systémy, a to jak systémy deterministické, tak stochastické. Pro implementaci je využito několika ...