Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení zásobní funkce nádrže 

    Hon, Matěj
    Dispečerský graf udává množství vypouštěné vody podle aktuálního stavu objemu vody v nádrži. V práci je popsán postup vytváření zonálního dispečerského grafu a jeho simulování na reálném vodním díle Vranov. Pomocí předpovědí ...