Now showing items 1-8 of 8

 • Automatické shlukování regulárních výrazů 

  Stanek, Timotej
  Práce pojednává o detekci útoků na počítačové síti pomocí IDS systémů. IDS obsahují pravidla pro detekci ve formě regulárních výrazů, které jsou při detekci reprezentovány pomocí konečných automatů. Je vysvětlena náročnost ...
 • Klasifikace a využití jazyků, gramatik a automatů 

  Řičánek, Michal
  Předmětem této bakalářské práce je klasifikace gramatik, jazyků a automatů a jejich možnosti využití v praxi. V první části se pojednává o teoretických východiscích zpracovávané problematiky. Ve druhé je postup vedoucí k ...
 • Klasifikace jazyků, gramatik a automatů 

  Mocková, Ľubica
  Tato práce je stručným přehledem základních typů jazyků, gramatik a automatů, jež jsou součástí teoretické informatiky. Práce obsahuje přehled teorie, vázané k danému tématu a příklady vážící se k teoretické části. Tato ...
 • Klasifikácia gramatík, jazykov a automatov (základné typy a využitie) 

  Klimešová, Michaela
  Práca je napísaná ako stručný prehžad základnej teórie k danej téme s rozšírením na spracovanie postupov a riešenie príkladov. Práca je rozdelená na dve základne časti. Prvá časť je zameraná na základné teoretické poznatky ...
 • Morfologický analyzátor pomocí konečných automatů 

  Černý, Stanislav
  V textu je popsán morfologický analyzátor češtiny, který využívá slovníkový přístup. Slovník je uložen pomocí deterministického konečného automatu. Další část textu je zaměřena na analýzu číslovek, a to zejména na získávání ...
 • OPTIMALIZACE ALGORITMŮ A DATOVÝCH STRUKTUR PRO VYHLEDÁVÁNÍ REGULÁRNÍCH VÝRAZŮ S VYUŽITÍM TECHNOLOGIE FPGA 

  Kaštil, Jan
  Disertační práce se zabývá rychlým vyhledáváním regulárních výrazů v síťovém provozu s použitím technologie FPGA. Vyhledávání regulárních výrazů v síťovém provozu je výpočetně náročnou operací využívanou převážně v oblasti ...
 • Srovnání implementačních strategií DFA 

  Balgar, Marek
  Tato bakalářská práce podrobně popisuje výběr metod pro uložení automatu na FPGA a následnou implementaci. Byly vybrány metody bit-split, compress metoda a hashovací tabulka. Dále jsou zde porovnávány jednotlivé paměti, ...
 • Syntaxí řízený editor popisného jazyka ISAC a jazyka generického assembleru v platformě Eclipse 

  Šuška, Boris
  Práce se zaoberá vytvořením LR parsra z gramatiky zapsané formálně. Vytvořením lexikálního analyzátoru založeného na deterministickém konečném automatu, který je vytvářen z regulárnich výrazů popisujícich lexémy jazyka. ...