Now showing items 1-3 of 3

 • Knihovna operací nad konečnými automaty 

  Bartůněk, Petr
  Tato práce se zabývá dvěma základními operacemi nad konečnými automaty. Determinizací nedeterministických konečných automatů a minimalizací deterministických konečných automatů. Pro obě tyto operace jsem navrhoval sekvenční ...
 • Simulace konečných převodníků 

  Micenková, Barbora
  K rychlému překladu mezi strojovým kódem a assemblerem za účelem simulace je možné použít speciální abstraktní model - tzv. párový konečný automat. Jeho vnitřní uspořádání nás přivádí k problematice konečných převodníků. ...
 • Syntaktická analýza založená na stavových gramatikách 

  Paulík, Miroslav
  Tato práce popisuje vlastnosti stavových gramatik a n-limitovaných stavových gramatik s důrazem na nedeterminismus v analýze takových gramatik. Zejména se zaměřuje na problémy způsobené povolením vymazávacích pravidel a ...