Now showing items 1-1 of 1

  • Předzpracování tachogramu R-R intervalů 

    Had, Filip
    Variabilita srdečního rytmu (HRV) je parametr, sledující proměnlivost časových intervalů mezi jednotlivými srdečními systolami. Signál HRV obsahuje artefakty a trendy, které je nutno před zpracováním odstranit. Tato ...