Now showing items 1-3 of 3

 • Fúzní systémy a problematika jejich stínění 

  Roubal, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spojenou s jadernou fúzi v souvislosti se snahou o její využití jako zdroje energie pro lidstvo. V první části práce uvádím stručný náhled do historie jejího výzkumu. Dále řeším ...
 • Izotopové složení některých ovocných džusů - autenticita z hlediska zastoupení deuteria pomocí SNIF-NMR 

  Vyčítalová, Lucie
  Obsah deuteria v cukrech v ovoci je ovlivněn hlavně botanickým a částečně také geografickým původem ovoce. Informaci o původu ovoce poskytuje ethanol po fermentaci cukrů. Obsah deuteria na methylové skupině ethanolu se ...
 • Nízkoenergetické nukleární reakce 

  Paták, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá shromážděním a uspořádáním informací o studené fúzi. V úvodu je popsáno její objevení, problémy s tím spojené a odezva vědecké společnosti. Dále jsou vysvětleny základní předpokládané podmínky ...