Now showing items 1-2 of 2

  • Metody a organizace testování software 

    Kajan, Miroslav
    Tato práce přednáší návrh na zlepšení organizace a metodik testování za pomoci studia nejrůznějších přístupů a následné aplikace v reálném prostředí firmy Siemens CZ. V první části práce rozebírá vývojové modely z hlediska ...
  • Simulace a návrh inteligentních agentů 

    Šperka, Svatopluk
    Konvenční způsob vývoje opakující fáze návrhu, implementace a testování není adekvátní pro systémy třídy inteligentních agentů, u nichž je vyžadováno komplexní chování, ale jejich specifikace je na počátku nejasná. Jako ...