Now showing items 1-2 of 2

  • Metalurgie a vlastnosti masivních ocelových odlitků 

    Kubík, Jiří
    Práce se zabývá stanovením chemického složení a morfologie vměstků u experimentálního odlitku v provozních podmínkách slévárny ŽĎAS a.s. při dodržení optimálního obsahu vhodných dezoxidovadel v závislosti na podmínkách ...
  • Studium slévárenských vad v masivních odlitcích 

    Čech, Jan
    V této práci jsou zkoumány vady masivních odlitků z uhlíkových ocelí procházejících při tuhnutí a chladnutí peritektickou přeměnou. Masivní ocelové odlitky mají kromě „běžných“ vnitřních a vnějších vad specifické typy ...