Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukce a vlastnosti elektronkového nízkofrekvenčního zesilovače 

    Piroha, Ladislav
    Témou tejto bakalárskej práce je konštrukcia a popis vlastností NF elektrónkového zosilňovača doplneného indikátorom vybudenia. Projekt popisuje históriu vzniku vákuových súčiastok od svojho začiatku, parametre, konštrukčné ...
  • Spínaný zdroj 12/19V pro napájení notebooku v automobilu 

    Škunda, Michal
    Daná bakalárska práca sa zaoberá návrhom a realizáciou zvyšujúceho meniča STEP-UP pre napájanie notebooku v automobile. Úvodná časť prezentuje rozdelenie spínaných zdrojov, ďalej nasleduje samotná vožba a návrh spínaného ...