Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza časových snímků sítnice 

  Nováková, Marie
  Tato práce se zabývá způsobem snímání retinálních snímků fundus kamerou, jejich vlastnostmi a vyhodnocováním průměru retinálních cév z těchto snímků. Dále je zde popsáno několik studií, které jsou zaměřeny především na ...
 • Automatická detekce mikroaneurizmat ve snímcích sítnice 

  Klímová, Markéta
  Diabetická retinopatie je závažná komplikace diabetu mellitus. Vzniká jako důsledek celkového poškození cév při hyperglykemii a je jednou z hlavních příčin slepoty. Prvními klinicky prokazatelnými projevy diabetické ...
 • Detekce patologií ve snímcích sítnice 

  Mesíková, Klaudia
  Cieľom bakalárskej práce je návrh a implementácia softwaru na detekciu prejavov ochorenia diabetes mellitus na snímke sietnice ľudského oka. Ochorenie s názvom diabetická retinopatia je najčastejším ochorením postihujúcim ...
 • Kontinuální měření krevního tlaku 

  Kopčil, Petr
  Tato práce shrnuje problematiku fyziologie kardiovaskulárního systému, elementárních zákonitostí průtoku krve cévami a krevního tlaku se zaměřením na základní mechanizmy regulace a metody jeho měření. Popisuje funkce ...
 • Měření přesnosti osobních glukometrů 

  Kroulíková, Markéta
  Tato práce se zabývá měřením přesnosti osobních glukometrů. Teoretická část je zaměřená na zpracování informací o glukóze a její roli v organismu, diabetu mellitu, postupech a přístrojích používaných při selfmonitoringu ...
 • Neinvazivní měření glukózy v krvi 

  Vítová, Hana
  Cílem této práce je prozkoumání metod neinvazivního měření glukózy spojené s návrhem neinvazivního měřicího přístroje pro stanovení koncentrace glukózy v krvi. Úvodní kapitoly práce se zabývají různými metodami měření ...
 • Nutriční genomika a civilizační choroby 

  Sadel, Peter
  Prvá časť tejto bakalárskej práce je zameraná na vysvetlenie a definíciu základných použitých pojmov, ako sú civilizačné choroby, gén, genóm, nutrigenomika, nutrigenetika. Druhá časť práce má za úlohu charakterizovať a ...
 • Revize elektronické karty diabetika na Klinice diabetologie IKEM 

  Fialová, Lenka
  Karta diabetika je elektronický medicínský záznam na Klinice diabetologie Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Jedná se o komplexní záznam o pacientovi, obsahující klinická a statistická data. Problémem ...
 • Software for Image Processing of Infrared Thermograms of the Lower Limbs of Diabetic Patients 

  Langerová, J. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The aim of this paper is to present a software that deals with the automatic processing of the thermal images of the soles of the lower limbs. This software allows to judge some important temperature details, which can ...
 • Software pro zpracování termovizních snímků dolních končetin diabetických pacientů 

  Langerová, Jana
  Tato práce se zabývá automatickým zpracováním termovizních snímků plosek nohou dolních končetin. Pro uvedení do problematiky obsahuje obecnou rešerši na téma syndrom diabetické nohy a diabetes mellitus. Další teoreticky ...
 • Účinné složky potravních doplňků a jejich vztah k léčbě civilizačních chorob 

  Brummer, Vladimír
  Táto bakalárska práca je zameraná na efektívne zložky potravinových doplnkov vo vzťahu k prevencii a liečbe civilizačných ochorení. Definuje základné pojmy ako potravinový doplnok, doplnok stravy a ďalšie. V jednotlivých ...