Now showing items 1-12 of 12

 • Automatická detekce mikroaneurizmat ve snímcích sítnice 

  Klímová, Markéta
  Diabetická retinopatie je závažná komplikace diabetu mellitus. Vzniká jako důsledek celkového poškození cév při hyperglykemii a je jednou z hlavních příčin slepoty. Prvními klinicky prokazatelnými projevy diabetické ...
 • Detekce a rozpoznání projevů onemocnění diabetes na sítnici lidského oka 

  Jausch, Andrej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom algoritmov pre rozpoznávanie prejavov diabetes na snímke sietnice ľudského oka. Diabetická retinopatia patrí medzi najčastejšie ochorenia postihujúce sietnicu a jej následky vedú k ...
 • Detekce chorob v snímku sítnice oka 

  Koštialik, Daniel
  Diabetická retinopatia a vekom podmienená makulárna degenerácia patria medzi  najčastejšie ochorenia sietnice,  ktoré spôsobujú čiastočnú alebo úplnú slepotu. Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať software schopný ...
 • Detekce měkkých a tvrdých exudátů ve snímcích sítnice 

  Válková, Hana
  Tato práce se zabývá automatizovanou detekcí měkkých a tvrdých exudátů ve snímcích sítnice lidského oka. Práce v úvodu popisuje problematiku diabetu v souvislosti s poškozením sítnice oka. Především je popsána diabetická ...
 • Detekce mikroaneurizmat a hemoragií ve snímcích sítnice 

  Tobiášová, Nela
  Diabetická retinopatie je vážnou oční komplikací diabetu mellitus a jedním z hlavních důvodů slepoty na světě. Mikroaneuryzmata a hemoragie jsou patologie diabetické retinopatie. Jejich včasná detekce může zpomalit průběh ...
 • Detekce patologií ve snímcích sítnice 

  Mesíková, Klaudia
  Cieľom bakalárskej práce je návrh a implementácia softwaru na detekciu prejavov ochorenia diabetes mellitus na snímke sietnice ľudského oka. Ochorenie s názvom diabetická retinopatia je najčastejším ochorením postihujúcim ...
 • Detekce projevů onemocnění diabetes na sítnici lidského oka 

  Sýkorová, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí vybraných projevů diabetické retinopatie na snímcích sítnice, pořízených digitální fundus kamerou. Před samotným hledáním exsudátů a hemoragií je určeno místo fovey, optického disku ...
 • Detekce projevů onemocnění na sítnici lidského oka 

  Koštialik, Gabriel
  Najčastejšia príčina oslepnutia u ľudí, medzi 20 až 64 rokmi, je diabetická retinopatia. Toto ochorenie vzniká z nejasných dôvodov, no príčina je jasná. Diabetes mellitus, u nás známy aj ako cukrovka. Prognóza vývoja počtu ...
 • Klasifikace a rozpoznávání patologických nálezů v obrazech sítnice oka 

  Macek, Ján
  Diabetická retinopatia a vekom podmienená makulárna degenerácia patria v dnešnej dobe medzi dve najčastejšie ochorenia sietnice, ktoré môžu mať za následok čiastočnú alebo úplnu stratu zraku. Práve z tohto dôvodu je potrebné ...
 • Kriteriální funkce pro registraci obrazů sítnice 

  Horáková, Pavla
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním kriteriálních funkcí, které jsou využívány při registraci obrazů sítnice oka. Kriteriální funkce vyjadřují míru podobnosti obrazů, a tím značně ovlivňují správnou registraci. Cílem ...
 • Nástroj pro detekci a opravu snímků nemocemi poškozených sítnic oka 

  Jochlík, Jakub
  Ztráta či poškození zraku může mít velký dopad na kvalitu života člověka. Mezi nejčastější nemoci způsobující poškození či ztrátu zraku patří diabetická retinopatie a věkem podmíněná makulární degenerace, jejichž průběhu ...
 • Porovnávání retinálních obrázků s patologickými nálezy 

  Palacková, Bianca
  Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť a implementovať software pre porovnávanie dvoch retinálnych obrázkov, pričom predmetom porovnávania sú patologické nálezy na sietnici. Najčastejšie ochorenia postihujúce sietnicu ...