Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh změny organizační kultury v cestovní kanceláři 

    Zabloudilová, Jitka
    Předmětem bakalářské práce je analýza a návrhy doporučení v oblasti organizační kultury, tak aby podporovaly kvalitu služeb poskytované cestovní kanceláří. V teoretické části práce je vymezen pojem organizační kultura, ...