Now showing items 1-4 of 4

 • Vibrace při frézování kovů 

  Dvořák, Jan
  Tato práce obsahuje teoretický popis frézování, matematický popis kmitání a příčiny vzniku samobuzeného kmitání při frézování. Dále se zabývá dynamickým měřením obráběcích strojů a diagramem stability. V poslední řadě uvádí ...
 • Vibrace při obrábění kovů – příčiny a jejich eliminace 

  Sismilich, Vladimír
  V diplomové práci jsou shrnuty a popsány jednotlivé druhy kmitání, jejich příčiny a dopady na obrábění. Byly stanoveny metody pro určení stabilních podmínek obrábění. Cílem provedeného experimentu bylo změření frekvenční ...
 • Vibrace při soustružení 

  Procházka, Luděk
  Předložená práce se zabývá kmitáním, které provází řezný proces při soustružení. Teoreticky popisuje vibrace, jejich rozdělení a příčiny vzniku. Dále uvádí také základní popis technologie soustružení. Stěžejní částí práce ...
 • Výpočtové modelování samobuzeného kmitání při obrábění 

  Malý, Pavel
  Diplomová práce se zabývá analýzou produktivity a efektivity řezného procesu frézování. Pro zjištění kritické hloubky třísky byla analyzována reálná frézka. Model frézky byl vytvořen v programu Autodesk Inventor. Analýza ...