Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza investičních příležitostí do vybraných druhů komodit 

  Koláčný, Zbyněk
  Bakalářská práce z největší části pojednává o investování do diamantů v komparaci s klasickými druhy investování (zlato, stříbro, platina, dluhopisy). Teoretická část vymezuje pojem investování, dále jsou zde popsány ...
 • Deformační, napjatostní a pevnostní analýza vysokotlaké složené nádoby využitím metody konečných prvků 

  Koutský, Jiří
  Pevnostní a deformační analýza vysokotlaké složené nádoby, která se používá k výrobě supertvrdých materiálů (např. syntetických diamant). Jed-ná se o paralelní pružnostně-pevnostní výpočet úlohy, kterou provedl prof. Jan ...
 • Diamantové kotouče a jejich využití v kamenickém průmyslu 

  Skryja, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou procesu řezání při zpracování kamene. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána charakteristika diamantových kotoučů, metodika procesu řezání ...
 • Metody povlakování řezných nástrojů 

  Doležal, Jan
  Bakalářská práce se zabývá metodami povlakování řezných nástrojů a jejich technickými vlastnostmi. V práci je dále uveden sortiment současných výrobců povlakovaných slinutých karbidů. V závěru této práce je zpracován vývoj ...
 • Supertvrdé řezné materiály 

  Mlčoch, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá supertvrdými řeznými materiály, mezi které patří diamant a kubický nitrid boru. Je členěna do tří částí. V první je krátké shrnutí materiálů řezných nástrojů používaných v současnosti ke ...