Now showing items 1-6 of 6

 • Automatizované pracoviště pro měření vzduchotechnických veličin 

  Smělý, Jakub
  Tato práce se zabývá návrhem pracoviště pro měření vzduchotechnických veličin. V první části práce je popsáno proudění vzduchu, vznik tlaku v potrubí a jeho úbytky vlivem ztrát. Také se zde nachází popis ventilátorů a ...
 • Design and Fabrication of Fully Implantable MEMS Cochlea 

  Svatoš, Vojtěch; Pekárek, Jan; Dušek, Daniel; Žák, Jaromír; Hadaš, Zdeněk; Prášek, Jan (Elsevier, 2015-01-02)
  The micro-electro-mechanical array for application as fully implantable cochlea is presented in this paper. The complete system including a short overview of energy harvesting and the system configuration is proposed. This ...
 • Spojky osobních automobilů 

  Macháček, Kamil
  Tato práce pojednává o moderních řešeních rozjezdových spojek u osobních automobilů. Popisuje nejpoužívanější systémy v dnešních automobilech, především třecí spojku s membránovou pružinou. Pozornost je dále věnována spojkám ...
 • Studie membránového čerpadla s lineárním motorem 

  Čejka, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh membránového čerpadla s lineárním motorem. Toto čerpadlo by mělo být použito v lékařství pro čerpání krve nebo jako náhrada srdce. V prvních bodech práce jsou uvedena základní ...
 • Studie membránového čerpadla s lineárním motorem 

  Dubový, Ľuboš
  Obsahem této diplomové práce je studie membránového čerpadla s lineárním pohonem. Jako lineární pohon byl použit lineární motor. Práce je podložena teoretickými výpočty čerpadla a jeho konstrukčními návrhy. Taktéž obsahuje ...
 • Vývojové trendy převodových ústrojí automobilů 

  Hebnar, Tomáš
  Práce se zabývá spojkami, jež jsou nedílnou součástí převodového ústrojí automobilů, popisuje rozdělení spojek a uvádí příklady moderního provedení.