Now showing items 1-7 of 7

 • Administrativní budova Lomnického - stavebně technologická příprava stavby 

  Hanzlík, Vlastimil
  Tato diplomová práce se věnuje stavebně technologické přípravě administrativní budovy v ulici Lomnického. Snahou této práce je zvolit vhodný postup výstavby. Práce obsahuje technickou zprávu stavebně technologického projektu, ...
 • Design of Diaphragm Wall Affected by Excavation from Both Sides 

  Kočičková, Veronika
  Cílem této diplomové práce byl zjednodušený návrh podzemní stěny ovlivněné výkopem z obou stran. Tato stěna je součástí dočasné šachty pro výměnu tunelovacích strojů a zároveň je trvalou konstrukcí přilehlé stanice metra. ...
 • Pažení stavebních jam 

  Vodáček, Ondřej
  Úvodní část práce hovoří o možnostech roubení výkopů všeho druhu, zahrnuje tedy kromě jam i šachty a stavební rýhy pro ukládání inženýrských sítí, avšak jamám se věnuje především. Tato část navíc zahrnuje přehled zatížení ...
 • Pažící konstrukce pro hloubenou stanici metra v Kataru 

  Kočičková, Veronika
  Cílem této práce je zhodnocení geologických poměrů a trvanlivosti hloubené stanice metra v Kataru. Dále se práce zabývá postupem výstavby a výpočtem vybraných prvků konstrukce. Geologické poměry byly vyhodnoceny na základě ...
 • Zajištění stavební jámy pro výstavbu malé vodní elektrárny ve Štětí 

  Holba, Radek
  Práce je zaměřena na zajišťování hlubokých stavebních jam. V první části jsou zmíněny možné způsoby zajištění a jejich výhody i nevýhody. Následuje statické posouzení pažící podzemní železobetonové stěny v programu Plaxis ...
 • Založení stavby River Garden III v Praze 

  Malinský, Martin
  Úkolem této diplomové práce je návrh zajištění stavební jámy a založení administrativní budovy v Praze. V blízkosti stavební jámy se nachází řeka Vltava, která přímo ovlivňuje úroveň hladiny podzemní vody v místě staveniště. ...
 • Železobetonové protipovodňové stěny 

  Roudný, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem dvou variant železobetonových monolitických protipovodňových stěn. Řešení obsahuje návrh a posouzení stěn dle ČSN EN 1992 na 1. mezní stav únosnosti a 2. mezní stav použitelnosti s ohledem na omezení ...