Now showing items 1-2 of 2

  • Formát XML pro značkování slovníků 

    Sýkora, Michal
    Tato bakalářská práce se zabývá správou slovníkových dat ve formátu XML, hlavně pak rodinou standardů XML a jejich využití při práci se slovníky. Dále pak systémem pro jejich uložení, konkrétně DEB II. Praktickou část tvoří ...
  • Informační technologie v psychologii 

    Ižák, Tomáš
    Tato práce se zajímá o možnosti zjištění charakterových vlastností autora textu za použití výpočetní techniky. Práce je založena na metodě manželů Kreitlerových, proto se zabývá zejména rozdělením vět na významové jednotky, ...