Now showing items 1-1 of 1

  • Formát XML pro značkování slovníků 

    Sýkora, Michal
    Tato bakalářská práce se zabývá správou slovníkových dat ve formátu XML, hlavně pak rodinou standardů XML a jejich využití při práci se slovníky. Dále pak systémem pro jejich uložení, konkrétně DEB II. Praktickou část tvoří ...