Now showing items 1-2 of 2

  • Analysis of Machinability and Crack Occurrence of Steels 1.2363 and 1.2343ESR Machined by Die-Sinking EDM 

    Mouralová, Kateřina; Beneš, Libor; Bednář, Josef; Zahradníček, Radim; Prokeš, Tomáš; Fries, Jiří (MDPI, 2020-04-19)
    Die-sinking electric discharge machining (EDM) is an indispensable technological operation, especially in the production of molds and all internal and external shapes and cavities. For this reason, the effect of machine ...
  • Elektroerozivní hloubení technické keramiky 

    Kudrna, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá elektroerozivním obráběním. První část práce se věnuje studii technologie elektroerozivního hloubení. V experimentální části je provedeno elektroerozivní hloubení keramiky na bázi karbidu křemíku. ...