Now showing items 1-9 of 9

 • Case Study of Polyvinylidene Fluoride Doping by Carbon Nanotubes 

  Kaspar, Pavel; Sobola, Dinara; Částková, Klára; Dallaev, Rashid; Šťastná, Eva; Sedlák, Petr; Knápek, Alexandr; Trčka, Tomáš; Holcman, Vladimír (MDPI, 2021-03-15)
  Modern material science often makes use of polyvinylidene fluoride thin films because of various properties, like a high thermal and chemical stability, or a ferroelectric, pyroelectric and piezoelectric activity. Fibers ...
 • Charakterizace dielektrických vrstev na křemíkové desce 

  Fillner, Patrik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá tenkými oxidovými dielektrickými vrstvami na kremíkovom substráte. Podrobnejšie skúma ich charakterizáciu a jednotlivé hodnoty parametrov vzoriek. Uplatnenie je možné nájsť v použití týchto ...
 • Dielektrická spektroskopie karboxymetylcelulózy v časové oblasti 

  Palai-Dany, Tomáš
  Práce se zabývá dielektrickou relaxační spektroskopií karboxymetylcelulózy v časové oblasti. V rámci experimentálních prací bylo navrženo a postupně dále vyvíjeno měřicí pracoviště umožňující záznam časového průběhu ...
 • Dielektrické vlastnosti epoxidové pryskyřice plněné nanočásticemi 

  Ráček, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá rozborem základní problematiky dielektrik a nanokompozitů. Popisuje výrobu experimentálních vzorků nanokopozitů z epoxidové licí pryskyřice a nanočástic oxidu titaničitého v různém hmotnostním ...
 • Energeticky disperzní rentgenová spektroskopie dopovaných vláken PVDF 

  Smejkalová, Tereza
  Tato diplomová práce zkoumá flexibilní materiál k produkci elektřiny založený na piezoelektrickém polymeru Polyvinylidenfluorid (PVDF). Inkorporací piezoaktivní keramiky lze vlastnosti piezoelektrického polymeru PVDF ...
 • Equivalent Circuit Modeling of the Dielectric Loaded Microwave Biosensor 

  Jilani, M. T.; Wen, W. P.; Cheong, L. Y.; Zakariya, M. A.; Rehman, M. Z. U. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-12)
  This article describes the modeling of biological tissues at microwave frequency using equivalent lumped elements. A microwave biosensor based on microstrip ring resonator (MRR), that has been utilized previously for meat ...
 • Minimalizace chyb při měření velmi malých proudů 

  Maule, Radek
  Tato práce se zabývá metodikou měření velmi malých proudů řádově 10-8 - 10-14 [A] a chyb, které vznikají při tomto měření. V práci je kladen důraz na elektrickou vodivost izolačních materiálů a rozhraní elektroda – ...
 • Studium vlivu dielektrika na optoelektronické vlastnosti elektroluminiscenčních zařízení 

  Foldynová, Klára
  Tato diplomová práce se zabývá studiem možností ovlivnění optoelektrických vlastností tištěných světlo emitujících panelů, které pracují na principu elektroluminiscence buzené střídavým elektrickým polem. Cílem práce bude ...
 • Vliv anorganických plniv na elektrické vlastnosti epoxidových pryskyřic 

  Doležel, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou elektroizolačních hmot na bázi epoxidových kompozitních materiálů používaných v elektrotechnickém průmyslu. Práce je rozdělena na teoretickou část zaměřenou na kompozitní materiály ...