Now showing items 1-5 of 5

 • Automatizované pracoviště pro stejnosměrná měření 

  Plocr, Radek
  Předkládaná práce shrnuje přehled stejnosměrných metod pro diagnostiku elektroizolačních systémů. Zkoumá problematiku a zásady měření malých proudů. Součástí práce je návrh a vytvoření měřicího pracoviště pro dlouhodobé ...
 • Dielektrická relaxační spektroskopie glycerolu 

  Stráník, Rostislav
  Práce je věnována analýze dielektrických spekter glycerolu pomocí dielektrické relaxační spektroskopie při různých teplotách. Dielektrická spektra glycerolu byla změřena ve frekvenčním rozsahu 20 Hz až 10 MHz a v teplotním ...
 • Directive Dielectric Resonator Antenna 

  Mrnka, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Relatively directive, single element, linearly polarized, dielectric resonator antenna for the ISM band applications (5.8 GHz) is presented in the paper. Its operation is based on the excitation of higher order modes inside ...
 • Měření elektrických parametrů vysokonapěťových komponentů pomocí elektronického můstku 

  Kumičák, Ivan
  Hlavním tématem této diplomové práce je měření dielektrických materiálů na měřícím zařízení Tettex. Práce pojednává o základní fyzice dielektrik, co to dielektrikum je, jak se chová v elektrických polích a co ovlivňuje ...
 • Vyhodnocení vlastností dieletrik pro vlnovody ve střední infračervené oblasti 

  Konečný, Aleš
  Využití plasmonovo polaritonových vlnovodů se ukázalo vhodné pro senzorové aplikace ve středně infračervené oblasti spektra. Vlnovod je v kontaktu s médiem v plynném či kapalném stavu, který obsahuje měřenou koncentraci ...