Now showing items 1-2 of 2

  • Rešerše svislých kovacích lisů 

    Gavenda, Petr
    Tato práce shrnuje základní princip konstrukčního provedení svislého kovacího lisu s důrazem na popis jeho stěžejních částí. Dále je v textu pojednáno o základních parametrech lisů a standardních periferiích, poslední ...
  • Řešení jednoúčelového postupového nástroje 

    Křivánková, Lenka
    Diplomová práce se zabývá návrhem jednoúčelového postupového nástroje pro výrobu plechové součásti. Obsahuje rozbor technologií, kterých nástroj využívá, výpočet důležitých veličin, jako jsou střižná vůle, poloměr ohybu, ...