Now showing items 1-10 of 10

 • Alternativní paliva pro vznětové motory 

  Baránek, Adam
  Spalovací motory se staly součástí každodenního života. Se stále ubývajícími zásobami ropy a s rostoucími poukazy na škodlivost jejího spalování na životní prostředí se stále více rozvíjí použití alternativních paliv. V ...
 • Architektura systému zpětného získávání tepla z tepelné baterie ve vozidle 

  Stanko, Michal
  Táto práca sa zaoberá významom a možnosťami rekuperácie tepla výfukových plynov, ktoré pomáhajú pri štarte urýchliť zahrievanie motora a tým znižovať emisie. Teoretická časť pojednáva o emisiach a v snahe znížiť ich o ...
 • Kritická sektorová analýza trhu s pohonnými hmotami 

  Jaroš, Martin
  Ve své práci analyzuji trh s pohonnými hmotami v České republice z pohledu nabídky čerpacích stanic a poptávky spotřebitelů. Jedná se o oligopolní tržní strukturu, kde přední místa zaujímají převážně zahraniční značky. Typ ...
 • Letecké pístové motory - současný stav a perspektivy vývoje. 

  Mackovík, Matěj
  Tato práce se zabývá přehledem aktuálních certifikovaných leteckých motorů, posouzením různých parametrů motorů jako jsou výkon, hmotnost, konstrukční uspořádání, chlazení a stanovení potenciálních výhod a nevýhod vybraných ...
 • Paliva získávaná z biomasy. 

  Poskočil, Milan
  Bakalářská práce se zabývá studii současného stavu využití paliv získávaných z biomasy pro pohonné jednotky vozidel a jejich další perspektivou. Cílem práce je zpracovaní přehledu motorových paliv získávaných z biomasy, ...
 • Plnění emisních norem u traktorových motorů 

  Jelínek, Petr
  V této bakalářské práci se pojednává o současných emisních normách, které stěžují výrobcům traktorů vývoj nových motorů a o technologiích, které účinně snižují škodlivé látky ve výfukových plynech a jednotlivých výrobcích ...
 • Pohonné jednotky automobilů BMW 

  Guláš, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá pohonnými jednotkami mníchovskej automobilky BMW. Hodnotí ich historický vývoj, zameriava sa na zaujímavé inovatívne riešenia v danej oblasti, charakterizuje súčasný stav a úspech BMW na svetovom ...
 • Pohonné jednotky vozidel Octavia 

  Friedl, Michal
  Táto bakalárska práca sa zaoberá pohonnými jednotkami automobilov Škoda Octavia. Popisuje ich vlastnosti, použité technológie, konštrukčné riešenia, vývoj a uplatnenie v priebehu rokov, v ktorých bola Škoda Octavia prvej ...
 • Sdružené vstřikovací jednotky 

  Cihlář, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem systému vstřikování Čerpadlo-tryska. Je popsáno vstřikování používané v osobních vozech, ale i systém Čerpadlo-potrubí-tryska používaný v nákladních vozech. Jedna kapitola je všeobecně ...
 • Technologie selektivní katalytické redukce pro osobní automobily 

  Jurík, Juraj
  Predložená bakalárska práca sa zaoberá technológiou selektívnej katalytickej redukcie. Týka sa znižovania emisií oxidov dusíka u naftových motorov. Opisuje jej jednotlivé časti, ich funkciu a umiestnenie v systéme. V ...