Now showing items 1-20 of 26

 • Automatická uzávěrka diferenciálu 

  Kimlová, Anna
  Práce je rozdělena do dvou částí. První část je rešerší o rozvodových částech traktoru. Dále popisuje modelování v programu MATLAB, Simulink a Stateflow. Druhá je věnována vytvoření algoritmu automatické uzávěrky diferenciálu ...
 • Automobilové soutěže a používaná technika včetně seriálu WRC 

  Novák, Pavel
  Obsahem bakalářské práce je přehled současného stavu techniky používané v automobilových soutěžích se zaměřením na seriál WRC. Práce je rozdělena do pěti částí. V první části jsou uvedeny soudobé automobilové soutěže a ...
 • Diferenciály automobilů 

  Holeňa, Vít
  Tato bakalářská práce pojednává o diferenciálech automobilů. Cílem bylo vytvořit přehled různých typů diferenciálů, především těch samosvorných. První kapitola se věnuje převodovému ústrojí, kterého je diferenciál součástí. ...
 • Diferenciály automobilů 

  Zavadil, Roman
  Tato bakalářská práce pojednává o diferenciálech automobilů. Obsahuje ucelený soubor poznatků o diferenciálech používaných ve stavbě automobilů a uvádí čtenáře do problematiky diferenciálů z hlediska konstrukce, demontáže ...
 • Diferenciály sériových a závodních vozidel 

  Kopeček, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na diferenciály osobních a závodních automobilů. Jsou zde uvedeny nejčastěji používané typy. U jednotlivých typů je vysvětlena konstrukce a principy funkce. Přednostně jsou zde popsány ...
 • Diferenciály sportovních vozů 

  Kimlová, Anna
  Tato práce pojednává o nejčastějších řešeních konstrukce diferenciálů. Část se zabývá důvody k montáži diferenciálů. Další část je přehledem nejčastěji používaných diferenciálů. Poslední část práce je věnovaná diferenciálům ...
 • Elektromyografie, měření elektrické aktivity svalů 

  Kořínek, Peter
  Úlohou této práce bylo seznámit se s problematikou meření elektrické aktivity svalu. Byla to teoretická část ve které jsem se dále seznámil s počitačovým meřícim systémem Biopac a jeho možnostmi měření sledovaných veličin. ...
 • Hnací ústrojí formule Dragon 3 

  Matajsz, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem hnacího ústrojí pro formuli Dragon 3. Je zde uveden přehled nejčastějších konstrukčních řešení používaných v kategorii Formula Student. Na základě této rešerše je pak ...
 • Hnací ústrojí formule SAE 

  Tovaryš, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem hnacího ústrojí formule SAE. Byly popsány možnosti konstrukčních řešení jednotlivých částí hnacího ústrojí. Poté byly vybrány konstrukce vhodné pro týmovou formuli a následně byl ...
 • Hnací ústrojí Formule Student 

  Odehnal, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem hnacího ústrojí Formule Student evolucí Dragon 4 a Dragon 5. Jsou zde popsány konstrukční řešení jednotlivých částí hnacího ústrojí ve Formuli Student. Na jejich základě ...
 • Koncepce terénních vozidel UTV 

  Béreš, Matej
  Rešeršní práce, která se zabývá konstrukcí a uspořádáním jednotlivých komponent terénních vozidel UTV. Komponenty jsou hodnoceny z hlediska jízdných, komfortních a cenových vlastností v jednotlivých kapitolách práce. Práce ...
 • Koncepce terénních vozidel UTV 

  Máca, Jiří
  Tato bakalářská práce rešeršního typu se zabývá koncepčním řešením terénních vozidel UTV. Jednotlivé kapitoly popisují hlavní funkční skupiny a různé typy jejich konstrukce. Jednotlivé typy jsou hodnoceny z hlediska vhodnosti ...
 • Nápravové diferenciály, uložení pastorku 

  Kubík, Michal
  Cílem první části bakalářské práce je vytvoření rešerše základních typů diferenciálů. Počátek práce je věnován rozdělení stálého převodu. Dále následuje kapitola diferenciální ústrojí, která popisuje základní charakteristiky ...
 • Nápravový samosvorný diferenciál 

  Csémi, András
  Témou tejto diplomovej práce je nápravový samozverný diferenciál. Prvá časť je venovaná popisu typov diferenciálov otvorených či s uzávierkou alebo samozverných. Ďalšia časť popisuje postup tvorbu matematického modelu pre ...
 • Nápravy moderních nákladních automobilů 

  Vávra, Radek
  Hlavním cílem této práce je přiblížit směr vývoje náprav moderních nákladních automobilů. Jsou zde uvedeny nejmodernější nápravy nejznámějších značek nákladních vozidel. U jednotlivých typů náprav je uvedena její konstrukce, ...
 • Návrh samosvorného diferenciálu závodního automobilu 

  Kresta, Vojtěch
  Diplomová práce je zaměřena na návrh samosvorného diferenciálu závodního automobilu. Popisuje metodu sestavení modelu prostoru pro diferenciál s využitím 3D scanneru ATOS a prostředí softwaru Pro/ENGINEER. Další část ...
 • Návrh testovacího stavu diferenciálu pro zástavbu v bezdozvukové komoře 

  Ivanič, Michal
  Práca popisuje konštrukčný návrh skúšobného stavu pre experimentálne stanovenie vibroakustických parametrov časti hnacieho ústrojenstva. V práci sa nachádza rešeršná časť, popisujúca problematiku hnacieho ústrojenstva, ...
 • Obrábění součásti diferenciálu silničního vozidla 

  Talavášek, Václav
  Bakalářská práce na téma Obrábění součásti diferenciálu silničního vozidla má za cíl přiblížit funkci diferenciálu, různá provedení diferenciálů, možnosti úprav a servisování. Další část práce je zaměřena na sériovou výrobou ...
 • Osobní automobily s pohonem všech kol 

  Stiborová, Dana
  Cílem této rešeršní bakalářské práce je popis moderních koncepcí pohonu všech kol využívaných u osobních automobilů. Počáteční část je věnována historickému vývoji tohoto pohonu a jeho výhodám či nevýhodám. Následující ...
 • Pohon 4x4 u osobních vozidel. 

  Hrádek, Zbyněk
  Cílem bakalářské práce je vytvoření rešerše popisující jednotlivé koncepce pohonu všech kol u osobních automobilů. Zvláště se pak zaměřuje na konstrukci, princip činnosti a vhodnost použití jednotlivých koncepcí. Počátek ...