Now showing items 1-1 of 1

  • Sledování trajektorie 

    Sedlařík, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá tématem sledování trajektorie. K úspěšnému splnění úkolu je vhodné mít k dispozici kvalitní videa. Je tedy nutné soustředit se na jejich správné snímání a předzpracování. Jednou z nejzákladnějších ...