Now showing items 1-3 of 3

 • Hardwarová realizace numerického integrátoru s metodou vyššího řádu 

  Matečný, František
  Práca popisuje numerickú integráciu a riešenie obyčajných diferenciálnych rovníc pomocou metódy Taylorovej rady v rôznych typoch integrátorov. Ďalej je popísaná aritmetika pevnej a pohyblivej rádovej čiarky. Následne sú ...
 • Modelování a simulace analogových obvodů v obvodech FPGA 

  Kotulič, Dominik
  Bakalárska práca je zameraná na nájdenie vhodného algoritmu výpočtu exponenciálnej funkcie, ktorý je možné vhodne implementovať v obvodoch ASIC a FPGA. Prvá časť je zameraná na stručné objasnenie problematiky prechodných ...
 • Simulátor procesoru s operací dělení 

  Matečný, František
  Práca sa zaoberá numerickou integráciou a operáciou delenia. Najskôr je čitateľ oboznámený s numerickým riešením diferenciálnych rovníc s operáciou delenia pomocou Taylorovej rady. Ďalej je vysvetlený princíp delenia v ...