Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza stability lineárních diferenčních rovnic 

  Tesař, Lukáš
  Tato práce pojednává o vyšetřování asymptotické stability lineárních diferenčních rovnic na základě kritéria Schurova-Cohnova a Routhova-Schurova. Obě tato kritéria jsou realizována v programu Maple a jejich použití je ...
 • Asymptotic convergence of the solutions of a dynamic equation on discrete time scales 

  Diblík, Josef; Růžičková, Miroslava; Šmarda, Zdeněk; Šutá, Zuzana (Hindawi, 2012-01-03)
  It is proved that, for the asymptotic convergence of all solutions, the existence of an increasing and asymptotically convergent solution is sufficient. Therefore, the main attention is paid to the criteria for the existence ...
 • Metody stabilizace nestabilních řešení diskrétní logistické rovnice 

  Fedorková, Lucie
  Diplomová práce pojednává o stabilizaci diskrétního logistického modelu pomocí několika řídících metod. Je zde provedena především stabilizace rovnováh, 2-periodických cyklů a 3-periodických cyklů. Ke stabilizaci systému ...
 • The Qualitative and Numerical Analysis of Nonlinear Delay Differential Equations 

  Dvořáková, Stanislava
  Disertační práce formuluje asymptotické odhady řešení tzv. sublineárních a superlineárních diferenciálních rovnic se zpožděním. V těchto odhadech vystupuje řešení pomocných funkcionálních rovnic a nerovností. Dále práce ...
 • Reprezentace řešení lineárních diskrétních systémů se zpožděním 

  Morávková, Blanka
  Disertační práce se zabývá lineárními diskrétními systémy s konstantními maticemi a s jedním nebo dvěma zpožděními. Hlavním cílem je odvodit vzorce analyticky popisující řešení počátečních úloh. K tomu jsou definovány ...
 • Řešení diferenčních rovnic a jejich vztah s transformací Z 

  Klimek, Jaroslav
  Tato disertační práce pojednává o řešení diferenčních rovnic a soustřeďuje se na metodu řešení diferenčních rovnic pomocí vlastních vektorů. V první části jsou v přehledu nejdříve uvedeny základní pojmy diferenčních rovnic ...
 • Spojité a diskrétní modely populační biologie 

  Fedorková, Lucie
  Tato práce se zabývá analýzou spojitého a diskrétního logistického modelu jednodruhové populace. U každého modelu je diskutována rovnováha, její stabilita a chování řešení modelu při různých počátečních podmínkách. V případě ...