Now showing items 1-20 of 27

 • Analýza způsobů měření diferenčních kmitočtových filtrů 

  Kučera, Tomáš
  Tato bakalářská práce analyzuje způsoby měření diferenčních kmitočtových filtrů s využitím aktivních prvků zejména v proudovém módu. Nejprve popisuje metody návrhu diferenčních kmitočtových filtrů v proudovém módu a převody ...
 • Automatická uzávěrka diferenciálu 

  Kimlová, Anna
  Práce je rozdělena do dvou částí. První část je rešerší o rozvodových částech traktoru. Dále popisuje modelování v programu MATLAB, Simulink a Stateflow. Druhá je věnována vytvoření algoritmu automatické uzávěrky diferenciálu ...
 • Diferenciály automobilů 

  Holeňa, Vít
  Tato bakalářská práce pojednává o diferenciálech automobilů. Cílem bylo vytvořit přehled různých typů diferenciálů, především těch samosvorných. První kapitola se věnuje převodovému ústrojí, kterého je diferenciál součástí. ...
 • Diferenciály automobilů 

  Zavadil, Roman
  Tato bakalářská práce pojednává o diferenciálech automobilů. Obsahuje ucelený soubor poznatků o diferenciálech používaných ve stavbě automobilů a uvádí čtenáře do problematiky diferenciálů z hlediska konstrukce, demontáže ...
 • Diferenciály sériových a závodních vozidel 

  Kopeček, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na diferenciály osobních a závodních automobilů. Jsou zde uvedeny nejčastěji používané typy. U jednotlivých typů je vysvětlena konstrukce a principy funkce. Přednostně jsou zde popsány ...
 • Diferenciály sportovních vozů 

  Kimlová, Anna
  Tato práce pojednává o nejčastějších řešeních konstrukce diferenciálů. Část se zabývá důvody k montáži diferenciálů. Další část je přehledem nejčastěji používaných diferenciálů. Poslední část práce je věnovaná diferenciálům ...
 • Elektromyografie, měření elektrické aktivity svalů 

  Kořínek, Peter
  Úlohou této práce bylo seznámit se s problematikou meření elektrické aktivity svalu. Byla to teoretická část ve které jsem se dále seznámil s počitačovým meřícim systémem Biopac a jeho možnostmi měření sledovaných veličin. ...
 • Hnací ústrojí formule Dragon 3 

  Matajsz, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem hnacího ústrojí pro formuli Dragon 3. Je zde uveden přehled nejčastějších konstrukčních řešení používaných v kategorii Formula Student. Na základě této rešerše je pak ...
 • Hnací ústrojí Formule Student 

  Odehnal, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem hnacího ústrojí Formule Student evolucí Dragon 4 a Dragon 5. Jsou zde popsány konstrukční řešení jednotlivých částí hnacího ústrojí ve Formuli Student. Na jejich základě ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Srna, Martin
  Diplomová práce analyzuje finanční zdraví společnosti v letech 2005-2008 s použitím zvolených metod a ukazatelů finanční analýzy a na jejich základech definuje a formuluje vhodné návrhy na zlepšení stávající hospodářské ...
 • Koncepce terénních vozidel UTV 

  Béreš, Matej
  Rešeršní práce, která se zabývá konstrukcí a uspořádáním jednotlivých komponent terénních vozidel UTV. Komponenty jsou hodnoceny z hlediska jízdných, komfortních a cenových vlastností v jednotlivých kapitolách práce. Práce ...
 • Koncepce terénních vozidel UTV 

  Máca, Jiří
  Tato bakalářská práce rešeršního typu se zabývá koncepčním řešením terénních vozidel UTV. Jednotlivé kapitoly popisují hlavní funkční skupiny a různé typy jejich konstrukce. Jednotlivé typy jsou hodnoceny z hlediska vhodnosti ...
 • Nápravový samosvorný diferenciál 

  Csémi, András
  Témou tejto diplomovej práce je nápravový samozverný diferenciál. Prvá časť je venovaná popisu typov diferenciálov otvorených či s uzávierkou alebo samozverných. Ďalšia časť popisuje postup tvorbu matematického modelu pre ...
 • Nápravy moderních nákladních automobilů 

  Vávra, Radek
  Hlavním cílem této práce je přiblížit směr vývoje náprav moderních nákladních automobilů. Jsou zde uvedeny nejmodernější nápravy nejznámějších značek nákladních vozidel. U jednotlivých typů náprav je uvedena její konstrukce, ...
 • Návrh a realizace propojovacích přípravků pro šumový generátor 

  Pokorný, Jiří
  Bakalářská práce zkoumá způsob realizace propojení karet LFTX Daughterboard 0-30 MHz Tx a LFRX Daughterboard 0-30 MHz Rx od firmy Ettus research a karet od firmy Spectrum Digital. V první části práce je ukázán návrh dvou ...
 • Návrh samosvorného diferenciálu závodního automobilu 

  Kresta, Vojtěch
  Diplomová práce je zaměřena na návrh samosvorného diferenciálu závodního automobilu. Popisuje metodu sestavení modelu prostoru pro diferenciál s využitím 3D scanneru ATOS a prostředí softwaru Pro/ENGINEER. Další část ...
 • Návrh testovacího stavu diferenciálu pro zástavbu v bezdozvukové komoře 

  Ivanič, Michal
  Práca popisuje konštrukčný návrh skúšobného stavu pre experimentálne stanovenie vibroakustických parametrov časti hnacieho ústrojenstva. V práci sa nachádza rešeršná časť, popisujúca problematiku hnacieho ústrojenstva, ...
 • Obrábění součásti diferenciálu silničního vozidla 

  Talavášek, Václav
  Bakalářská práce na téma Obrábění součásti diferenciálu silničního vozidla má za cíl přiblížit funkci diferenciálu, různá provedení diferenciálů, možnosti úprav a servisování. Další část práce je zaměřena na sériovou výrobou ...
 • Osobní automobily s pohonem všech kol 

  Stiborová, Dana
  Cílem této rešeršní bakalářské práce je popis moderních koncepcí pohonu všech kol využívaných u osobních automobilů. Počáteční část je věnována historickému vývoji tohoto pohonu a jeho výhodám či nevýhodám. Následující ...
 • Převodové mechanismy autokrosových závodních automobilů 

  Bárta, Jiří
  Tato bakalářská práce je odbornou rešerší se zaměřením na vytvoření přehledu pohonných koncepcí a převodových mechanismů u autokrosových závodních automobilů. Na základě těchto informací byl zpracován návrh koncepce pohonu ...