Now showing items 1-18 of 18

 • An Automated ESD Model Characterization Method 

  Napravnik, T.; Jakovenko, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-09)
  Novel automated simulator-independent ESD model characterization method based on Differential evolution and Nelder-Mead Simplex algorithms is presented in this paper. It offers an alternative for time and human-resources ...
 • A Coherent Multiple Beamforming Network for a Non-uniform Circular Antenna Array 

  Arce, A.; Stevens-Navarro, E.; Cardenas-Juarez, M.; Pineda-Rico, U.; Covarrubias, D. H. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2019-04)
  This work proposes and describes a modular and innovative beamforming network (BFN) to feed a nonequally spaced circular antenna array. The structure is based on a set of alternated power combiners and dividers that delivers ...
 • Data Scaling by Differential Evolution for FCA over Data from LMS eLogika 

  Kermaschek, Jakub; Drazdilova, Pavla; Mensik, Marek (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2017-06-01)
  The e-learning system eLogika serves for teaching logic. The system collects data about users who arelogged in, e.g. time spent on a particular activity, the number of activities performed by particular students, whatdata ...
 • Eigenvector Crossover in the Efficient jSO Algorithm 

  Bujok, Petr; Polakova, Radka (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2019-06-24)
  In this paper, a new variant of an efficient adaptive jSO algorithm is presented. The original jSO uses popular binomial crossover which is applied in a standard coordinate system. Many problems tend to rotate the coordinate ...
 • Evoluční algoritmy 

  Szöllösi, Tomáš
  Táto diplomová práca je zameraná na porovnanie vybraných evolučných algoritmov z hľadiska ich úspešnosti a výpočtových nárokov. V tejto práci sú rozobrané základné princípy a pojmy z oblasti evolučných algoritmov používaných ...
 • Evoluční návrh ultrazvukových operačních plánů 

  Chlebík, Jakub
  Tato práce se zabývá studiem vybraných evolučních systémů pro jejich použití při návrhu plánu pro ultrazvukové operace. Tyto algoritmy statisticky analyzuje a dle vhodných kritérií je experimentálně srovnává a diskutuje ...
 • Evoluční optimalizace řídicích algoritmů 

  Weisser, Roman
  Dizertační práce se zaměřuje na evoluční optimalizaci řídicích algoritmů. V první části práce jsou popsány evoluční optimalizační metody, jejich principy a dílčí algoritmy, zejména pak ty, které se používají ve dvoufázové ...
 • Inteligentní import mapových podkladů do TRASI 

  Muzika, Dávid
  Práce se zabývá návrhem a implementací algoritmu pro import mapových podkladů do simulátoru TRASI. Tyto algoritmy jsou shopny importovat mapový podklad z mapového portálu OpenStreetMaps do simulačního prostředí simulátoru. ...
 • Kalibrace kamery pomocí evolučních algoritmů 

  Klečka, Jan
  Práce se zabývá vývojem a zhodnocením programu pro výpočet vnitrních a vnějších parametrů kamery, pomocí evolučních algoritmů resp. pomocí algoritmu diferenciální evoluce. Zároveň popisuje možnost využití grafické karty ...
 • Matení algoritmů počítačového vidění 

  Hrabal, Matěj
  Cílem této práce bylo zkoumání existujících metod matení počítačového vidění a rozpoznávání. Zaměřil jsem se zejména na metody typu pixel attack.Dále jsem porovnal jednotlivé metody obrany proti těmto útokům. Jednotlivé ...
 • Omega-optimized portfolios: applying stochastic dominance criterion for the selection of the threshold return 

  Vilkancas, Renaldas (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2016-06)
  While using asymmetric risk-return measures an important role is played by selection of the investor's required or threshold rate of return. The scientific literature usually states that every investor should define this ...
 • Optimalizace PID regulátoru pomocí evolučních výpočetních technik 

  Kočí, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá použitím evolučních výpočetních technik při nastavování PID regulátoru. V rešeršní části shrnuje základní informace o problematice regulace a další potřebné podkladové informace o kvalitě ...
 • Paralelní genetický algoritmus 

  Trupl, Jan
  Práce popisuje návrh a implementaci různých evolučních algoritmů, vylepšených tak, aby mohly využívat výhod paralelismu na víceprocesorových systémech, a zároveň umožňovaly, aby výpočet probíhal na více počítačích v ...
 • A Powerful Optimization Tool for Analog Integrated Circuits Design 

  Kubar, M.; Jakovenko, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-09)
  This paper presents a new optimization tool for analog circuit design. Proposed tool is based on the robust version of the differential evolution optimization method. Corners of technology, temperature, voltage and current ...
 • Spiral Extrusion Die Design using Modified Differential Evolution Algorithm 

  Pluhacek, Michal; Hrdy, Michal; Viktorin, Adam; Kadavy, Tomas; Senkerik, Roman (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2019-06-24)
  In this work, a spiral extrusion die for industrial production of plastic foil has been designed using a modified differential evolution algorithm. The proposed method managed to provide a die design that was compliant ...
 • Srážko-odtokový proces v podmínkách klimatické změny 

  Knoppová, Kateřina
  Cílem diplomové práce bylo sestavit koncepční srážko-odtokový model, který by byl schopen modelovat průtoky v podmínkách změny klimatu. V rámci práce byl po důkladném prověření možných variant sestaven uživatelský program ...
 • Switched-Capacitor Filter Optimization with Respect to Switch On-State Resistance and Features of Real Operational Amplifiers 

  Dolivka, L.; Hospodka, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007-06)
  The optimization of a switched-capacitor filter, which implements a biquadratic section, is described in this paper. The aim of the optimization is to obtain a required magnitude frequency response of the filter. The ...
 • Využití evolučních algoritmů při učení neuronových sítí 

  Vosol, David
  Tato práce má za úkol nalézt a porovnat možnosti spolupráce evolučních algoritmů při učení neuronové sítě a také jejich následné porovnání s klasickým přístupem učení pomocí back-propagation. Toto porovnání je demonstrováno ...