Now showing items 1-3 of 3

 • Diferenční kmitočtové filtry s moderními aktivními prvky 

  Kubík, Milan
  Diplomová práce je zaměřena na návrh plně diferenčních kmitočtových filtrů s moderními aktivními prvky v proudovém módu. První část práce pojednává o problematice analogových kmitočtových filtrů a vytváření diferenčních ...
 • Plně diferenční kmitočtové filtry v proudovém módu 

  Kubík, Milan
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh plně diferenčních kmitočtových filtrů v proudovém módu. V první části práce je seznámení s problematikou kmitočtových filtrů a vytvářením diferenčních struktur v proudovém módu. Poté ...
 • Pseudo-diferenční kmitočtové filtry pracující v proudovém režimu 

  Velič, Ladislav
  Táto bakalárska práca sa venuje pseudo-diferenčným kmitočtovým filtrom druhého rádu pracujúcim v prúdovom režime. Práca sa venuje popisom rôznych typov kmitočtovým filtrov a ich charakteristikami. V práci sú tiež popísane ...