Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vybrané firmy 

    Malinová, Klára
    Bakalářská práce je sestavena na základě účetních výkazů, a to rozvahy, výkazu zisku a ztrát a cash flow společnosti, za pomoci finanční analýzy. Finanční analýza je vypočítána za určité časové období. Jsou zde obsaženy ...
  • Zhodnocení finanční situace ve firmě 

    Janáková, Leona
    Tato bakalářská práce se zabývá finanční situací vybraného podniku. Pro zhodnocení této situace jsou použity metody finanční analýzy. Zobrazuje jednotlivé ukazatele finanční analýzy v praxi. V bakalářské práci jsou zejména ...