Now showing items 1-2 of 2

  • Binary Weighted DAC with 2-ξ Resistor Ratio 

    Lekic, N.; Mijanovic, Z.; Dragovic-Ivanovic, R.; Stankovic, Lj. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-06)
    In this paper we present a new digital analog converter (DAC) design, based on the binary weighted resistor network. The proposed design ensures high conversion accuracy using low precision resistors with ±1% ±2%, ±5%, ...
  • Návrh proudového digitálně analogového převodníku pro diferenciální analogový IQ enkodér 

    Klein, Miroslav
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem dvoukanálového digitálně-analogového převodníku pro použití v automobilovém průmyslu. V první části práce jsou studovány různé topologie D/A převodníků a jejich vlastnosti, se zaměřením ...