Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv huminových kyselin na mobilitu iontových sloučenin 

    Herzog, Milan
    Náplní této diplomové práce je studium interakcí mezi huminovými kyselinami a modelovými iontovými polutanty (organická barviva, ionty těžkých kovů) prostřednictvím jednoduchých difúzních experimentů v difúzní cele. Hlavním ...